Hans Rosing är lektor emeritus i vetenskapsfilosofi vid Åbo Akademi. Den här sidan innehåller texter som han skrivit, både artiklar och hela bokmanuskript. Innehåll: Att resonera logiskt: inledning till logikens grundbegrepp och metoder: Kurskompendium för grundkursen i logik, Är gud en osynlig krokodil?, Teknologins filosofi, Riskfilosofi: begrepp, kunskap, handling.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.