Kort presentation av Nordens hisoria från Leif Eriksson till bildandet av Nordiska rådet

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.