Som en del i Nationalmuseums serie "Månadens föremål" beskrivs denna kantele från Nationalmuseets samlingar, samt kort om kantelens historia i Finland.
Webbplatsens språk: 
https://www.kansallismuseo.fi/sv/manadens-foremal/2003/kantele

Visa mera
Utställningar, videomaterial, podcaster och digitala rundvandringar i Världskulturmuseet, Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm.
Webbplatsens språk: 
https://www.varldskulturmuseerna.se/digitala-resurser/

Visa mera