Utställningar, videomaterial, podcaster och digitala rundvandringar i Världskulturmuseet, Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm.
Sivuston kieli: 
https://www.varldskulturmuseerna.se/digitala-resurser/

Näytä vähemmän
Sveriges historia är en digital undervisningsresurs för skolan. Här kan lärare hitta inspiration till historielektionerna och elever få tillgång till material som utgår från historiska föremål. På sidorna finns material om från 800-talet till nutiden.
Sivuston kieli: 
https://sverigeshistoria.se/

Näytä vähemmän
Kort presentation av Nordens hisoria från Leif Eriksson till bildandet av Nordiska rådet
https://www.norden.org/sv/information/nordens-historia

Näytä vähemmän
Under tiden 1837-1843 arbetade C. W. Gyldén som kartläggningsingenjör vid lantmäteristyrelsen i Finland. Han publicerade stadskartor över alla städer i Finland vid den tiden, totalt 31 kartblad. Dessa stadskartor trycktes alla i samma storlek 50,8 x 65,9 cm. Som ett resultat varierade kartans skalor från 1: 3200 till 1: 10000. Förutom stadens stadsplan innehåller varje karta en översiktskarta, en lista över offentliga byggnader och deras plats. De digitaliserade kartorna får fritt användas.
Sivuston kieli: 
https://www.doria.fi/handle/10024/58895

Näytä vähemmän
Geodataportalen Paikkatietoikkuna är en karttjänst som täcker hela Finland, Här kan du hitta tiotusentals flygbilder från 1930-talet framåt. De kan användas för forskning, också släktforskning och för att forska i lokalhistoria.
Sivuston kieli: 
https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/?zoomLevel=1&coord=525406_7159061&mapLayers=801+100+default,3400...

Näytä vähemmän
Utifrån positionen som din webbläsare ger söker Finna Street bilder från Finna som innehåller över en miljon foton från finländska museer, bibliotek och arkiv.
Sivuston kieli: 
https://www.finna.fi/Search/StreetSearch?go=1&lng=sv

Näytä vähemmän
Webbutställningen Det ryska Sveaborg presenterar Sveaborgs historia under den ryska tiden 1808-1918. I utställningen får man veta bl.a. om Sveaborgs militära betydelse, teknikens utveckling, moderniseringar inom byggandet och kasernens vardag.
http://suomenlinna.fi/krepostsveaborg/swe/index.html

Näytä vähemmän
I webbtjänsten Karelens kartor finns kartor över Karelska näset och Ladoga-Karelen som Lantmäteriverket och Topografikåren upprättat före år 1939. I tjänsten finns topografiska kartor och sockenkartor (1:20 000) över Karelen samt topografiska och ekonomiska kartor i mindre skala (1:100 000 och 1:400 000), som visar bebyggelse, vägar och terrängförhållanden sådana som de var före vinterkriget.
Sivuston kieli: 
https://www.karjalankartat.fi/

Näytä vähemmän
På webbplatsen kan man bekanta sig med Anders Chydenius (1729–1803) liv och tankar och tidsepoken från många olika synpunkter. Innhåller också en länk till Chydenius samlade skrifter.
Sivuston kieli: 
http://anders.chydenius.fi/sv/

Näytä vähemmän

Sivut

Subscribe to RSS - engelska