På sidorna kan man konvertera mellan flera olika enheter inom olika måttsystem som de vanliga metriska och brittiska/amerikanska, men även mer exotiska måttsystem som t.ex. japanska, grekiska, bibliska och gamla svenska mått.
Webbplatsens språk: 
http://www.konvertera.nu

Visa mera
Mikes, inkl. ackrediteringsorganet FINAS, lyder under handels- och industriministeriet. Info om organisation, uppdrag och tjänster samt kvalitetssäkring av i Finland utförd mätning o.dyl.
Webbplatsens språk: 
http://www.mikes.fi/Default.aspx?langID=se

Visa mera