Mikes, inkl. ackrediteringsorganet FINAS, lyder under handels- och industriministeriet. Info om organisation, uppdrag och tjänster samt kvalitetssäkring av i Finland utförd mätning o.dyl.
Webbplatsens språk: 
http://www.mikes.fi/Default.aspx?langID=se

Visa mera