Översikt av svenska festtraditioner, bl.a. julfirandet med tomte och gran. Även om advent, Lucia och halloween... samt den elektriska ljusstaken! Materialet varierar litet beroende av årstid, då sidan hör ihop med museets (permanenta) utställning Traditioner.
Webbplatsens språk: 
http://www.nordiskamuseet.se/aretsdagar

Visa mera
Vetamix artikel om lucialegenden, luciatraditioner och luciafirandet. Filmklipp om Lucias historia och luciatraditionen.
Webbplatsens språk: 
https://svenska.yle.fi/artikel/2015/12/11/lucias-blodiga-historia

Visa mera
Duodecim-lehden artikkelissa kerrotaan Lucian ja hänen juhlansa tarinan lisäksi siitä, miten Lucia liittyy lääketieteeseen. Samasta artikkelista löytyvät Sankta Lucian sanat ruotsiksi.
Webbplatsens språk: 
https://www.duodecimlehti.fi/duo95362

Visa mera