Yle oppimisen sivuille on koottu juhlapäiviin liittyviä äänitteitä, videoita, tehtäviä ja verkkoaineistoja.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.