Löner

Fler länkar från menyn Ämnen
Tyvärr hittades inga svenskspråkiga länkar. Motsvarande finska länkar nedan.
Elinkeinoelämän keskusliiton analyysit palkkojen ja työvoimakustannukset kehityksestä sekä viimeisimmät ajankohtaiset tiedot.
Webbplatsens språk: 
http://www.ek.fi/www/fi/tyoelama/palkat/index.php

Visa mera
Palkitsemisjärjestelmiä ja palkkioita käsittelevä sivukokonaisuus.
Webbplatsens språk: 
http://rewardresearch.aalto.fi/fi/

Visa mera
Palkka.fi on viranomaisten, vakuutustoimistojen ja pankkien yhdessä tuottama palvelu pienyrittäjien avuksi. Palkka.fi:ssa voi laskea työntekijän palkan, maksaa sen sekä tehdä palkanmaksuun liittyvät viranomais- ja vakuutusilmoitukset.
Webbplatsens språk: 
https://www.palkka.fi

Visa mera
Jos kiinnostaa millaisia palkkoja Yhdysvalloissa maksetaan, Salary Wizard kertoo sen kätevästi. Hakukriteereinä toimiala ja tarkempi ammattinimeke ja paikkakunta. Velho kertoo keskiansion, ylärajan ja alarajan, sekä antaa myös ammattikuvauksen. Tulosta voi myös vertailla osavaltioiden tai ammattinimikkeiden kesken.
http://www.salary.com

Visa mera
Sosiaali- ja terveysministeriön paketista löytyy tietoa Suomen hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen samapalkkaisuusohjelmasta, sen etenemisestä ja tutkimustuloksista.
Webbplatsens språk: 
http://www.stm.fi/tasa-arvo/samapalkkaisuus

Visa mera
Vuoden 2019 alussa käyttöön otettava Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Sivustolla on ohjeita yksityishenkilöille, yrityksille ja organisaatioille.
Webbplatsens språk: 
https://www.vero.fi/tulorekisteri/

Visa mera
Valtio työnantajana sisältää olennaisen tiedon valtiosta työnantajan roolissa: työmarkkinalaitoksena, virka- ja työehdot, sopimustoiminnan, palkkapolitiikan, arvot ja etiikan, tilastoja ja virkamieslautakunnan tiedot. Kokonaisuudesta löytyvät valtion käyttämät henkilöstöhallinnon asiakirjat.
Webbplatsens språk: 
http://www.vm.fi/vm/fi/12_Valtio_tyonantajana/index.jsp

Visa mera
Yrittäjien edunvalvontajärjestön sivusto, jolla on neuvontapalveluja jäsenille. Sivuilla on tietoa yrittämisestä ja yritystoimintaan liittyviä linkkejä. Lisäksi on yhteydet alan alue-, toimiala-, ja paikallisjärjestöjen sivuille.
Webbplatsens språk: 
http://www.yrittajat.fi

Visa mera