Löner

Fler länkar från menyn Ämnen
Tyvärr hittades inga svenskspråkiga länkar. Motsvarande finska länkar nedan.
Elinkeinoelämän keskusliiton analyysit palkkojen ja työvoimakustannukset kehityksestä sekä viimeisimmät ajankohtaiset tiedot.
Webbplatsens språk: 
https://ek.fi/mita-teemme/palkat/

Visa mera
Palkat ja työvoimakustannukset osaan on koottu tilastot palkansaajien ansiotasosta, palkansaajien lukumäärästä, työvoimakustannuksista, palkkarakenteista, ansiotasoindeksistä ja työvoimakustannusindeksistä.
Webbplatsens språk: 
https://www.stat.fi/til/pal.html

Visa mera
Palkka.fi on viranomaisten, vakuutustoimistojen ja pankkien yhdessä tuottama palvelu pienyrittäjien avuksi. Palkka.fi:ssa voi laskea työntekijän palkan, maksaa sen sekä tehdä palkanmaksuun liittyvät viranomais- ja vakuutusilmoitukset.
Webbplatsens språk: 
https://www.palkka.fi

Visa mera
Kuntatyönantajien palkkatilastot ammattinimikkeittäin.
Webbplatsens språk: 
https://www.kt.fi/tilastot-ja-julkaisut/palkkatilastot

Visa mera
Sosiaali- ja terveysministeriön paketista löytyy tietoa Suomen hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen samapalkkaisuusohjelmasta, sen etenemisestä ja tutkimustuloksista.
Webbplatsens språk: 
http://www.stm.fi/tasa-arvo/samapalkkaisuus

Visa mera
Tilastokeskuksen havainnollistavat taulukot palkansaajien ansiotasosta, keskiansioista työnantajasektorin mukaan, koulutusasteen ja iän mukaan sekä ammatin mukaan.
Webbplatsens språk: 
http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_palkat.html#ansiotaso

Visa mera
Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Sivustolla on ohjeita yksityishenkilöille, yrityksille ja organisaatioille.
Webbplatsens språk: 
https://www.vero.fi/tulorekisteri/

Visa mera