Tulli kertoo elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden turvallisuutta valvovan tullilaboratorion toiminnasta, valvottavat elintarvikkeet ja kulutustavarat luetellaan. Viitteet asiaankuuluvaan lainsäädäntöön.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.