Tulli kertoo elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden turvallisuutta valvovan tullilaboratorion toiminnasta, valvottavat elintarvikkeet ja kulutustavarat luetellaan. Viitteet asiaankuuluvaan lainsäädäntöön.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.