Oppaassa esitellään keinoja, joiden avulla voidaan ehkäistä lasten ja nuorten päihteiden käyttöä, päihdekokeiluja ja päihdehaittoja.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.