Oppaassa esitellään keinoja, joiden avulla voidaan ehkäistä lasten ja nuorten päihteiden käyttöä, päihdekokeiluja ja päihdehaittoja.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.