Suomen lintuatlas kerää tietoja lintujen pesimisalueista. Havaintoja linnuista voi tallentaa atlakseen kaikki halukkaat. Lintujen pesimisalueita voi tarkastella kartoista.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.