Suomen lintuatlas kerää tietoja lintujen pesimisalueista. Havaintoja linnuista voi tallentaa atlakseen kaikki halukkaat. Lintujen pesimisalueita voi tarkastella kartoista.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.