Sivulla on tietoa Kirkkohallituksen koordinoimasta parisuhdetyöhankkeesta sekä hankkeen materiaaleja ja tapahtumakalenteri.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.