Sivulla on tietoa Kirkkohallituksen koordinoimasta parisuhdetyöhankkeesta sekä hankkeen materiaaleja ja tapahtumakalenteri.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.