Kirkkokäsikirjan muodostavat Jumalanpalvelusten kirja, Evankeliumikirja ja Kirkollisten toimitusten kirja. Niistä selviävät kirkollisten toimitusten muoto ja ajankohdat.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.