Kirkkokäsikirjan muodostavat Jumalanpalvelusten kirja, Evankeliumikirja ja Kirkollisten toimitusten kirja. Niistä selviävät kirkollisten toimitusten muoto ja ajankohdat.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.