Artikel om bakgrunden till Berlinmurens fall, författad av svenska historikern Peter Englund och publ. i Dagens Nyheter nov. 1999 - tio år efter fallet. Särskilt om planekonomin i dåvarande DDR.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.