Artikel om bakgrunden till Berlinmurens fall, författad av svenska historikern Peter Englund och publ. i Dagens Nyheter nov. 1999 - tio år efter fallet. Särskilt om planekonomin i dåvarande DDR.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.