Mångsidig info om självmord (suicid): depressioner, självmordstankar och -handlingar, aktuell forskning, prevention och statistik, även finländsk. Från självmordsforskningens centrala expertenhet i Sverige.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.