Mångsidig info om självmord (suicid): depressioner, självmordstankar och -handlingar, aktuell forskning, prevention och statistik, även finländsk. Från självmordsforskningens centrala expertenhet i Sverige.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.