Tillgänglighetsutlåtande

Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtandet för enheten för nationella utvecklingstjänster vid Helsingfors stadsbibliotek.

Den här webbplatsen omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller webbplatsen www.makupalat.fi och har upprättats 30.4.2020. Utlåtandet har senast uppdaterats 3.2.2022. Bedömningen av webbplatsens tillgänglighet baserar sig på självbedömning.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Webbplatsen Makupalat.fi innehåller betydande tillgänglighetsbrister. I samband med den pågående förnyelsen av webbplatsen kommer bristerna att åtgärdas.

Icke tillgängligt innehåll

Webbplatsens språk

På webbplatsen saknas automatiskt tydliggjord information om språket. (3.1.1)

Kontrast

I vissa fall finns det brister i kontrasterna på webbplatsen. (1.4.3)

Söndriga aria-hänvisningar

I karusellen på ingångssidan finns söndriga aria-hänvisningar.

Ologisk navigeringsordning

Blädderordningen för länkarna uppe på sidan och sorteringsknapparna för sökresultaten motsvarar inte ordningen i vilken sidan läses visuellt. (2.4.3)

Etiketter saknas

I sökfältet saknas etikett. (1.1.1, 1.3.1, 2.4.6, 3.3.2)

Rubriknivå

Bristfällig användning av HTML-rubriknivåer. (1.3.1)

Brister i knappar, länkar och användning av tangentbordet

På webbplatsen finns tomma knappar och länkar, bl.a. knapparna öppna- och stäng i menyerna Ämnen och Snabblänkar på ingångssidan har i mobilvyn inga namn för skärmläsarprogram. (1.1.1, 2.4.4)

Webbplatsen kan bara delvis användas med tangentbordet. (2.1.1)

Knapparna Visa mera och Visa mindre har inte gjorts som knappar och de fungerar inte med tangentbordsnavigering. Skärmläsarprogrammen får inte information om att en del av länkens information är gömd och öppnas med hjälp av dessa knappar. Informationen som är gömd är länkar till den ifrågavarande länkens kategorier, utgivare, ämnesord och klass, samt uppgifter om länkens uppdatering och gilla-knappar. Användning av knappen förmedlar inte information till skärmläsarprogrammet om förändringar i hur länkens beskrivningsuppgifter syns.

Skärmläsarprogrammet får inte information om att en del av innehållet i kategorilistan är gömt. Öppningsknapparna har inte gjorts som knappar och de fungerar inte med tangentbordsnavigeringen. Namnet på knappen är endast ett plus- eller minustecken och man kan således inte med skärmläsarprogrammet, utan visuell kontext, entydigt veta vilken del av menyn som knappen inverkar på. Användning av knappen förmedlar inte information om förändringar i hur menydelen syns till skärmläsarprogrammet.

Vid sökning finns inte automatisk fyllning av sökordet till förfogande med tangentbordet.

Alfabetet som syns på sidorna Ämnesord, KAB-klasser och Utgivare kan inte användas med tangentbordet, vilket hindrar användningen av dessa sidor.

Länkarna Öppna samlingen på sidan Samlingar förmedlar inte information till skärmläsarprogrammet om vilken samling länken öppnar. Samlingsbeskrivningens rubrik fungerar också som en länk via vilken man kommer till samlingssidan.

Söndriga länkar

Webbplatsen innehåller länkar som inte fungerar. Länkarna korrigeras i samband med det övriga uppdaterandet.

Hittade du brister i tillgängligheten i vår digitala tjänst? Berätta det för oss, så gör vi vårt bästa för att reparera bristerna.

Du kan ge respons om tillgängligheten via Biblioteken.fi:s gemensamma responsblankett, som finns utanför den här webbplatsen. Ge din respons om tillgängligheten via det här webbformuläret.

Du kan också skicka respons till e-postadressen redaktionen@biblioteken.fi.

Tillsynsmyndigheten

Kontakta först oss, webbplatsens upprätthållare om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer: 0295 016 000 (växeln)


Uppdaterad 26/04/2022 09:01