Ett urval av de viktigaste läromedlen för elever i grundskolan på ukrainska. Pdf-filerna du är fria att kostnadsfritt ladda ner och använda.
Webbplatsens språk: 
https://www.nok.se/ukrainskalaromedel

Visa mindre