7 träffar. Visar 1 - 7 träffar.
På webbplatsen presenteras Flyktingrådgivningens tjänster för asylsökande. Flyktingrådgivningen rf är en medborgarorganisation som grundades år 1988. Dess uppgift är att ge rätthjälp och handledning till asylsökanden, flyktingar och andra utlänningar i Finland. Flyktingrådgivningens jurister ger hjälp och stöd till de asylsökandena under asylprocessens olika skeden. Dessutom arbetar Flyktingrådgivningen för att förbättra rättställningen för asylsökande, flyktingar och andra utlänningar och befrämja toleransen.
Webbplatsens språk: 
http://www.pakolaisneuvonta.fi/?lid=70&lang=sve

Visa mera
Förklaring av ca 180 termer relaterade till invandring, flyktingar och rasism. Förklaringarna är kompletterade med länkar till andra texter.
http://folkbildning.net/amnen/samhalle/mangkulturellt-samhalle/immigration-integration/encyklopedi-o...

Visa mera
Migrationsverket (Migri) är ett ämbetsverk underställt inrikesministeriet. Verket behandlar och avgör ärenden som gäller immigration, uppehållstillstånd, flyktingstatus och finskt medborgarskap. Verket producerar informationstjänster till stöd för det politiska beslutsfattandet samt för det nationella och internationella samarbetet. Migrationsverkets webbplats innehåller bland annat information om uppehållstillstånd, asyl och ansökan om medborgarskap. Migrationsbibliotekets webbsida och databas ingår i webbplatsen. Olika publikationer i PDF-format.
Webbplatsens språk: 
http://www.migri.fi/ingangssidan

Visa mera
Den här webbplatsen är avsedd för personer som arbetar med integration och mottagande av flyktingar. Webbplatsen innehåller bland annat en näthandbok om integrationslagen, information om mottagande av flyktingar och tjänster för invandrare.
Webbplatsens språk: 
http://www.integration.fi/sv/integration

Visa mera
Polisens information till asylsökande på olika språk. Broshyrer om polisen i Finland på svenska, finska, arabiska, engelska, somaliska, badini, kurmancî och pashto.
Webbplatsens språk: 
http://www.poliisi.fi/information_till_asylsokande

Visa mera
Internationella avtal i bokstavsordning, med förklaringar om vad de innehåller.
Webbplatsens språk: 
http://www.globalis.se/Avtal

Visa mera
Korta dokumentärfilmer om hur det var att vara tonåring i Finland under andra världskriget, om livet vid fronten, om de finländare som tvingades fly från sina hem och om återgången till det normala livet efter kriget.
Webbplatsens språk: 
http://arenan.yle.fi/1-3858066

Visa mera