Lärum utvecklar specialpedagogiska läromaterial, ger materialhandledning och informerar om anpassade lösningar för elever i behov av stöd. Lärum hör till FDUV.
Webbplatsens språk: 
http://www.larum.fi

Visa mera