Förteckning över finländska släktföreningar i alfabetisk följd. Det finns en blankett för att införa nya föreningar i registret. Man kan även komplettera införda uppgifter
Webbplatsens språk: 
http://www.genealogia.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=312&lang=sv

Visa mera
Webbplatsen innehåller information för släktforskare och genealogiskt intresserade personer. Adresser till samfundet och länkar till bl.a. Finlands församlingar, släktprogram för nedladdning, sändlistor, litteratur, släktforskarföreningar och släktföreningar. Artiklar och tips om släktforskning samt förteckningar över nyttiga arkiv, register och index.
http://www.genealogia.fi/index.php?language_id=2&p=190

Visa mera
Uppgifter om adeln i Finland - idag och genom historien, samt om de adliga ätterna och deras vapen. Verksamheten vid Riddarhuset inkluderar även utgivning av Finlands Adelskalender.
Webbplatsens språk: 
http://www.riddarhuset.fi

Visa mera