Presentation av Patent- och registerstyrelsens uppgifter och verksamhet samt patenteringsförfaranden och patentlagstiftning. Länkar till föreningsregistret, företagsinteckningar, stiftelseregistret, beslutsärenden, bokföringsuppgifter, blankettbeställning adressuppgifter, biblioteket samt PRS- och TE-centralerna. Varumärken, patent, mönster och nyttighetsmodeller ingår också. Aktualiteter presenteras.
Webbplatsens språk: 
http://www.prh.fi/sv.html

Visa mera
Uppfinningsstiftelsens hemsida ger rådgivning för patentering, finansiering och marknadsföring av uppfinningar.
Webbplatsens språk: 
http://www.keksintosaatio.fi/default.asp?docId=12629

Visa mera