Tietoa Euroopan keskuspankista, mm. sen organisaatiosta ja tehtävästä, eurojärjestelmästä, talous- ja rahaliitosta sekä linkit jäsenmaiden kansallisten keskuspankkien kotisivuille. Osa teksteistä on myös suomeksi.
http://www.ecb.int/ecb/orga/escb/html/index.fi.html

Visa mera
Webbplatsen innehåller statistiska uppgifter som produceras av Finlands Bank. Statistik om inflation, räntor, valutakurser, penningaggregat, penning- och finansmarknaden, bytesbalans och finansiell balans, realekonomin, statsekonomin och EMU-konvergenskriterier. Därtill uppgifter om Finlands Banks balansräkning, Finlands betalningsbalans och statistikmedden. Publikationsförteckning ingår.
Webbplatsens språk: 
http://www.finlandsbank.fi/se/tilastot/index.htm

Visa mera
Sivuilta löytyvät hallituksen talousarvio- ja lisätalousarvioesitykset, myös aikaisimmilta vuosilta. Palvelusta löytyy myös vuosittain koottava asiakirjayhdistelmä talousarvion valmistelun eri vaiheista.
Webbplatsens språk: 
http://budjetti.vm.fi/indox/index.jsp

Visa mera
Finansministeriets webbplats innehåller information om ministeriets organisation, uppgifter och verksamhet. Ministeriets enheter och förvaltningsområd presenteras. Vidare finns information om nationalekonomin och budgeten, EU och EMU, förvaltningsutveckling samt pressmeddelanden och publikationer. Konjunktur- och ekonomisk översikt samt budgetpropositioner och anslagsramar presenteras. Regeringens budgetförslag finns också med på sidan. Kontaktuppgifter och länkförteckning till andra statsorgan ingår. Därtill information om flera områden så som beskattning, staten som arbetsgivare, finansmarknaden m.m.
Webbplatsens språk: 
http://www.finansministeriet.fi

Visa mera