Konsumentcentret, som är en enhet vid institutionen för politik och ekonomi vid Helsingfors universitet informerar på sin webbplats om sina uppgifter och sin verksamhet. Forskning och forskningspersonal presenteras.
Webbplatsens språk: 
https://www2.helsinki.fi/sv/forskningsgrupper/centret-for-konsumentforskning

Visa mera