Digital utgåva av 1917 års svenska Bibel.
Webbplatsens språk: 
http://runeberg.org/bibeln

Visa mera
Länk till PDF-filen: Bibelspår i vår kultur som handlar om Bibelns tillkomst, särdrag, innehåll och texter ur ett pedagogiskt upplagt kulturhistoriskt perspektiv. Exemplen sträcker sig från konst, film och musik till t.ex. finlandssvensk folktro.
Webbplatsens språk: 
https://skolanochkyrkan.evl.fi/20-kyrkans-satsningar

Visa mera
Bibel 2000, 1917-års översättning och Karl XII:s bibel.. Olika sökfunktioner och en uppslagsdel. Fakta om biblen och bibelöversättning.
Webbplatsens språk: 
http://www.bibeln.se

Visa mera
Logos-mappen syftar till att samla bibeltexter och dokument kring den lutherska trosbekännelsen samt kristen litteratur. Konkordieboken, andakter och predikningar ingår också.
Webbplatsens språk: 
http://www.logosmappen.net

Visa mera
Svenska folkbibelns wepplats med information om Folkbibeln 2015. översättningen och möjlighet att läsa och söka i själva bibeltexten. Översättningen utkom 1998.
Webbplatsens språk: 
http://www.folkbibeln.com

Visa mera
Fontana Media Ab, tidigare Församlingsförbundets förlag, är ett kristet förlag, som verkar i nära kontakt med den evangelisk-lutherska kyrkan. På dess sidor finns kontaktuppgifter till förlaget och dess bokhandel (som förutom kristen litteratur även säljer bl.a. barnböcker, läroböcker m.m.), uppgifter om bokutgivningen och möjlighet att beställa böcker via internet. Förlaget ger även ut tidningen Kyrkpressen, som finns länkad.
Webbplatsens språk: 
http://www.fontanamedia.fi/index.php?&vmcchk=1

Visa mera
Sidan ger kortfattade förklaringar av ord och begrepp i de vanligaste rikssvenska bibelöversättningarna.
Webbplatsens språk: 
http://alltombibeln.se/bibliskordbok

Visa mera
Verbums förlag ger ut teologisk litteratur och ägs till största delen av Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.
Webbplatsens språk: 
http://www.verbum.nu

Visa mera
På sidan kan du ladda ner Gamla testamentet i Folkbibelns översättning från 1998. MP3.
Webbplatsens språk: 
http://www.folkbibeln.se/ladda-ner/folkbibeln-som-ljudbok/gamla-testamentet

Visa mera
På sidan finns Nya testamentet inläst i den nya reviderade utgåvan från 2015
Webbplatsens språk: 
http://www.folkbibeln.se/ladda-ner/folkbibeln-som-ljudbok/nya-testamentet-2015

Visa mera