Logos-mappen syftar till att samla bibeltexter och dokument kring den lutherska trosbekännelsen samt kristen litteratur. Konkordieboken, andakter och predikningar ingår också.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.