Info om generisk substitution, som betyder att apoteket byter ut ordnierade läkemedel mot ett billigare motsvarande preparat.
Webbplatsens språk: 
https://www.julkari.fi/handle/10024/114682

Visa mera
Genom Patientförsäkringscentralen betalas ersättning för patientskador som uppstått i samband med finländsk hälso- och sjukvård. Uppgifter om ersättningar och rättsskydd, inkl. blanketter (pdf-filformat). Statistik och länkar, bl.a. till alla medlemsbolagen.
Webbplatsens språk: 
http://www.pvk.fi/sv/

Visa mera