Genom Patientförsäkringscentralen betalas ersättning för patientskador som uppstått i samband med finländsk hälso- och sjukvård. Uppgifter om ersättningar och rättsskydd, inkl. blanketter (pdf-filformat). Statistik och länkar, bl.a. till alla medlemsbolagen.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.