Forststyrelsen är ett statligt affärsverk inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Presentation av Forststyrelsens organisation och affärsområde, verksamhetsprinciper samt förvaltning av statens land- och vattenegendom. Information även om naturskyddsom, internationellt samarbete och EU-projekt.
Webbplatsens språk: 
https://www.metsa.fi/sv/

Visa mera