Länkar till försäkringsbranschens sammanslutningar: Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen, Miljöförsäkringscentralen och Läkemedelsskadeförsäkringspoolen
Webbplatsens språk: 
http://www.vakuutuskeskus.fi/?culture=sv

Visa mera
Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. På sidan informeras om konsumentskydd, övervakningen av banker, försäkringsbranschen, kapitalmarknaden och finansiell stabilitet.
Webbplatsens språk: 
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/

Visa mera