Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. På sidan informeras om konsumentskydd, övervakningen av banker, försäkringsbranschen, kapitalmarknaden och finansiell stabilitet.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.