Släkthistoria. Släktforskning

Fler länkar från menyn Ämnen
Uppgifter om adeln i Finland - idag och genom historien, samt om de adliga ätterna och deras vapen. Verksamheten vid Riddarhuset inkluderar även utgivning av Finlands Adelskalender.
Webbplatsens språk: 
http://www.riddarhuset.fi

Visa mera
Webbplatsen innehåller information för släktforskare och genealogiskt intresserade personer. Adresser till samfundet och länkar till bl.a. Finlands församlingar, släktprogram för nedladdning, sändlistor, litteratur, släktforskarföreningar och släktföreningar. Artiklar och tips om släktforskning samt förteckningar över nyttiga arkiv, register och index.
http://www.genealogia.fi/index.php?language_id=2&p=190

Visa mera
Sidan behandlar släktforskning och inriktar sig speciellt på släktforskning om Amerikaemigranter från Österbotten.
Webbplatsens språk: 
http://sydaby.eget.net/swe/genealogy.html

Visa mera
Artiklar ur tidskriften Genos, innehåller även artiklar ur äldre årgångar. Information om samfundets övriga publikationer.
Webbplatsens språk: 
http://www.genealogia.fi/genos/indexr.htm

Visa mera
Databas som innehåller information om nästan 95 000 personer - finländare och utlänningar - som omkom i försvarsmaktens tjänst i finska krigen 1939-1945. Informationen kan sökas bland annat efter efternamn, förnamn eller födelsedatum.
http://kronos.narc.fi/menehtyneet/?kieli=sv

Visa mera
Förteckning över finländska släktföreningar i alfabetisk följd. Det finns en blankett för att införa nya föreningar i registret. Man kan även komplettera införda uppgifter
Webbplatsens språk: 
http://www.genealogia.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=312&lang=sv

Visa mera
De officiella sidorna av Sveriges kungahus innehåller information om kungahusets historia, den kungliga familjen, om slotten, hovet som organisation, ekonomi samt aktuella nyheter och kungörelser.
Webbplatsens språk: 
http://www.kungahuset.se/

Visa mera
I ätte- och vapendatabasen kan man söka Riddarhusets nu levande ätter.
Webbplatsens språk: 
https://www.riddarhuset.se/organisation/attedatabas/atte-och-vapendatabas/

Visa mera