Fåglar. Fågelskådning

Fler länkar från menyn Ämnen
Utbredningskartor för i Finland häckande fågelarter.
Webbplatsens språk: 
http://atlas3.lintuatlas.fi/english/

Visa mera
Flyttfärden följer fyrkilla olika fåglars färd från Finland till söder.
Webbplatsens språk: 
http://muuttomatka.fi/content/index_sv.html

Visa mera
Anvisningar och ritningar för dig som vill snickra en fågelholk.
Webbplatsens språk: 
http://www.onk.mpoli.fi/arkivet/holkanvi.html

Visa mera
En 24-sidig broschyr om hur man bygger fågelholkar för olika fågelarter och fakta om arterna.
Webbplatsens språk: 
https://tiedostot.birdlife.fi/julkaisut/holkar-f%C3%A5glar_2019.pdf

Visa mera
Omfattande presentation av naturskyddsområdet Horborgasjön. Vägbeskrivning, fakta om tranor, aktuella fågelobservationer och notiser ingår.
Webbplatsens språk: 
http://www.hornborga.com

Visa mera
På NatureGates fågelsidor beskrivs Finlands fågelarter i text och bild. Man kan bläddra och söka bland arterna på olika sätt, till exempel utgående från det svenska eller vetenskapliga namnet, släktet eller familjen. För helt obekanta arter är finns det ett identifieringsverktyg. Dessutom kan man lyssna på läten för nästan alla de beskrivna arterna.
Webbplatsens språk: 
http://www.luontoportti.com/suomi/sv/linnut/

Visa mera
Information om rovfåglar som försetts med satellitsändare. Här finns bl.a. kartor över vår och höstflyttningar under olika år.
Webbplatsens språk: 
http://www.luomus.fi/sv/satellitpejling-av-faglar

Visa mera