Anvisningar och ritningar för dig som vill snickra en fågelholk.
Webbplatsens språk: 
http://www.onk.mpoli.fi/arkivet/holkanvi.html

Visa mera
En 24-sidig broschyr om hur man bygger fågelholkar för olika fågelarter och fakta om arterna.
Webbplatsens språk: 
https://tiedostot.birdlife.fi/julkaisut/holkar-f%C3%A5glar_2019.pdf

Visa mera