Tanskan kansallisarkiston verkossa haettavissa oleva lähdeaineisto kattaa kirkonkirjoja, väestölaskennan luetteloita sekä maastamuuttajien listauksia.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.