Tanskan kansallisarkiston verkossa haettavissa oleva lähdeaineisto kattaa kirkonkirjoja, väestölaskennan luetteloita sekä maastamuuttajien listauksia.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.