OBIS sisältää dataa merten kasvien ja eläinten lajeista ja niiden esiintymistä.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.