OBIS sisältää dataa merten kasvien ja eläinten lajeista ja niiden esiintymistä.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.