På webbplatsen finns uppgifter som hör ihop med den lättlästa läroboken i historia, Zooma in på historia 7-9, del 1, men du kan använda alla uppgifter även utan läroboken. Det finns flera olika varianter av uppgifter: lucktest, korsord, sortering mm. I några uppgifter ingår även en ljudfil eller en video.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.