Ruokatutka innehåller material om mat, skolmat, varifrån maten kommer, och näringsämnen i form av text, spel, video, podcast åt eleven och läraren.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.