Ruokatutka innehåller material om mat, skolmat, varifrån maten kommer, och näringsämnen i form av text, spel, video, podcast åt eleven och läraren.

Tällä kysymyksellä testataan oletko ihminen ja estetään automatisoitu roskaaminen.