Gamla tryckta kartor innehåller digitaliserade versioner av Lantmäteriverkets tryckta grundkartor och topografkartor över Finland från 1949-1992.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.