Institutets för hälsa och välfärd anvisningar om coronavirus COVID-19 på många olika språk, inkluderande finlandssvenskt teckenspråk.

Svara på frågan här nere. Syftet med denna fråga är att säkerställa att du är en person, för att förhindra automatisk skräppost.